ΠΑΡΑΔΟΤΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

 

Α/Α

Περιγραφή

Είδος Εργασίας

Ημερ. Έναρξης

Προθεσμία Υποβολής

Παραδοτέα

Παρατηρήσεις

1

Επίσκεψη σε παραλία

 

 

Φωτογραφική περιγραφή

Poster Α3

 

Ομαδική επίσκεψη

Ατομική εργασία

2

Προδιαγραφή

 

 

Πείραμα

Υποβολή σε ψηφιακή μορφή και τυπωμένη έκθεση

Ομαδική εργασία

4 άτομα.

Ομαδική έκθεση

 

 

Μορφή Παραδοτέου

 

Συνοδευτικό Έντυπο