ΑΣΚΗΣΕΙΣ

A/A

Ενότητα

1

Εισαγωγή

2

Θεωρία Airy

3

Μετασχηματισμός Κυματισμού Airy

4

Ανεμογενείς Κυματισμοί

5

Παλίρροια         Σχεδιάγραμμα

6

 

7

Καταπονήσεις κυματισμού σε παράκτια έργα

8

Μεταφορά Ιζημάτων

9

Κρηπιδότοιχοι

 

A/A

Ενδιάμεσες Εξετάσεις

 

Δείγμα Ενδιάμεσης Εξέτασης

 

2007

 

2011 ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ (+Απαντήσεις)

2011 ΤΕΠΑΚ (+Απαντήσεις)

 

2013 ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ (+Απαντήσεις)

 

2014 ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ

 

A/A

Τελικές Εξετάσεις

 

Δείγμα Τελικής Εξέτασης

 

2007

 

2008                                       Απαντήσεις

 

2009+Απαντήσεις

 

2010+Απαντήσεις

 

2011 ΤΕΠΑΚ + Απαντήσεις

2011 Παν. Κύπρου + Απαντήσεις

 

Πληροφοριακό Υλικό

2012 ΤΕΠΑΚ + Απαντήσεις

2012 Παν. Κύπρου + Απαντήσεις

 

2013 ΤΕΠΑΚ

2013-1