ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ

ETOΣ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΦΡΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Poster

2007-2008

ΕΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ - Poster

2007-2008

ΤΣΟΥΝΑΜΙ -1

2007-2008

ΤΣΟΥΝΑΜΙ -2

2007-2008

ΔΙΑΒΡΩΣΗ-ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ

2007-2008

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ -1

2007-2008

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ -2

2007-2008

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ -3

2007-2008

Πειραματική Άσκηση (Αγρότη Σ., Γιώργατσου Β., Λόφα Μ., Μαλαθούρα Κ., Χαραλάμπους Χ., Χίνη Μ.)

2009-2010

Κλιματικές Αλλαγές και Παράκτια Έργα (Δαρείου Έφη)

2010-2011