ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΜΑΤΟΣ

  AIRY: Θεωρια

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

ω2=gk tanh kd

3

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ

 

4

ΑΝΕΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στατιστικα

ΠΡοΓΝΩΣΗ

5

Παλιρροια

   ΘΕΩΡΙΑ

   ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ

6

 ΜΕΤΑΒΟΛΗ στaθμΗΣ

 τσουναμι

Kυπροσ 1, 2

   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

  STORM SURGE

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

7

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ κυματισμοy σε παρaκτια εργα

8

 Στερεο-μεταφορA

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1 , 2, 3

9

ΛΙΜΑΝΙΑ

ΠΛΟΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ     

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ

ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΤΥΠΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

LINKS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Αντώνης Τουμαζής                                                                                                                                        Εργασίες Φοιτητών