ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΠΜ 477)

1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

2

ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΜΑΤΟΣ

  AIRY: Θεωρια

   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

ω2=gk tanh kd

3

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ

 

4

ΑΝΕΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΟΙ

Στατιστικα

ΠΡοΓΝΩΣΗ

5

Παλιρροια

ΘΕΩΡΙΑ

 ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ

6

 ΜΕΤΑΒΟΛΗ στaθμΗΣ

 τσουναμι

Κυπροσ 1,2

   ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

  STORM SURGE

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

7

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ κυματισμοy σε παρaκτια εργα

8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στερεο-μεταφορA

1 2 3

9

ΚΡΗΠΙΔΟ-ΤΟΙΧΟΙ

 ΒΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

image011.png

 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΤΥΠΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

LINKS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Αντώνης Τουμαζής                                                                                                                      Εργασίες Φοιτητών